четвртак, 07. мај 2009.

NAJBOLJA PLAZA U BARU


PLAVA ZASTAVICA OPET ZA “PARADIZO”

Međunarodni žiri Programa Plave Zastavice (FEE), na sastanku održanom 30 aprila u Kopenhagenu, dodijelio je Plave Zastavice za 19 plaža koje je Nacionalna komisija kandidovala krajem marta. Međunarodni žiri sačinjavaju predstavnici međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, spasilaštvom na vodi i turizmom: UNEP - Programa UN za životnu sredinu, IUCN - Svjetska unija za zaštitu prirode, UNWTO - Svjetska turistička organzija Ujedinjenih nacija, ILS - Svjetska Federacija za spasilaštvo na vodi i EUCC - Unija za zaštitu obala u Evropi.

Nacionalni žiri u Crnoj Gori kojeg sačinjavaju predstavnici Ministarstva turizma i zaštite životne sredine, Ministarstva pomorstva i saobraćaja, JP Morsko Dobro, Crvenog krsta Crne Gore, NVO "Ecom" i NVO "Kreativna asocijacija mladih", krajem februara izvršio je selekciju plaža koje će se kandidovati za Plavu zastavicu u 2009. godini i odredio plaže koje će 2009. godine biti u Pilot fazi. Do 1. maja do kada je bio rok za kandidaturu za Pilot fazu stiglo je 7 prijava.

U Baru je Plavu zastavicu ponovo dobilo jedino kupalište “Paradizo”, a u pilot fazi je ponovo plaža Sutomore – centar.

Нема коментара: