петак, 13. март 2009.

FUDBALSKI SAVEZ BARA KAO MALA FIFA

FUDBALSKI SAVEZ BARA KAO MALA FIFA

Danas je u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti održan sastanak sa sportskim zvaničnicima grada, aktivnim sportskim radnicima i sportskim novinarima –
Svetozarom Vujovićem, Vaskom Miloševićem, Acom Milićem, Hadaletom R. Karađuzovićem, Nemanjom Jankovićem, Miodragom Banovićem i Draganom Bakom Stojanovićem.

Oni su Sekretara za opštu upravu i društvene djelatnosti mr Borisa Mijovića upoznali sa pokretanjem inicijative za eventualnim formiranjem Opštinskog fudbalskog saveza Bara. Kako je rečeno na sastanku, prvobitna inicijativa pokrenuta je od strane FIFE koja insistira na formiranju isključivo nacionalnih i opštinskih Saveza. Opštinski savez bi činili registrovani barski klubovi, sa profesionalnim trenerima, sudijama, novinarima i sportskim doktorima. U savezu bi se formirale i Komisije za razne oblasti. Ova lokalna sportska instanca predstavljala bi fudbalski savez u malom.

Prema riječima Mijovića, Opština Bar je jedna od rijetkih koja u svojoj organizacionoj strukturi nema konstituisan Sekretarijat za sport, ali “svakako da je sport jedna od djelatnosti u ovom organu, da ga promoviše i popularizuje na više načina, što potvrđuju mnogi projekti i aktivnosti”. S tim u vezi, Sekretarijat je povodom inicijative za formiranjem Opštinskog fudbalskog saveza Bara dao pozitivno mišljenje. Kao nadležan organ za sport u Opštini Bar, Sekretarijat će se obratiti FSCG, i na osnovu njihovih smjernica sprovesti aktivnosti za formiranje saveza.

1 коментар:

biser је рекао...

odličan blog,takođe se slažem da u baru treba više poraditi na organizovanju sportskih aktivnosti,treba više sportskih sala,stadiona što će privući pažnju zainteresovanih korisnika,kako naših domaćih tako i stranih posjetilaca