среда, 11. март 2009.

UNIVERZITET MEDITERAN

UNIVERZITET MEDITERAN: ZABORAVITI MASOVNI TURIZAM

Studija o razvoju turizma koju je izradio tim Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran u Baru, na čelu sa prodekanom prof. Sanjom Vlahović, predviđa strateški zaokret i nudi niz rješenja sa ciljem da se barska opština razvije u pravu turističku destinaciju. Profesorica Vlahović tvrdi da je ovaj grad već dugo determinisan Lukom Bar i promovisan kao administrativni, poslovni i tranzitni centar, što nikada u potpunosti nije uspio da bude. Grad Bar kao turistička destinacija još uvijek nije dovoljno osmišljen, a posebno bi trebalo voditi računa o lijepim mini lokalitetima i brojnim različitostima na području opštine.

"Studiju o razvoju turizma poklonili smo SO Bar, a naš projekat predviđa da barska opština bude podijeljena u klastere, odnosno segmente, od kojih bi svaki bio predodređen za pojedini vid turizma. Uz osnovne vidove, kao što su kupališni i poslovni, razradili smo i alternativne oblike turizma, ruralni i eko turizam, koji bi karakterisali zaleđe grada. Stari grad Bar trebalo bi da čini osnovu kulturnog turizma koji je takođe veoma važan. Osnovno pitanje koje se javlja u vezi sa izvodljivošću tiče se postavljanja grada, koji ima luku, kao turističke destinacije. Naša studija polazi od razuđenosti Bara i uopšte ne pretpostavlja da je jezgro grada glavni turistički centar" - kaže ona.

Vlahović ističe da gradsko jezgro može biti osnov druge vrste turizma, ali ne i kupališnog. Studijom je predviđeno da čak ni hotele koji se nalaze u gradu, ne bi trebalo posmatrati isključivo kao dio kupališnog turizma. Prema njenim riječima, broj gostiju ne treba da odražava uspješnost jedne turističke sezone, niti je poželjno dati primat kvantitetu u odnosu na kvalitet. Destinacija koja je pretrpana ne može da iznjedri zadovoljnog gosta, a nužno dolazi i do trošenje same destinacije.

"Naravno da se postavlja pitanje kako će se ljudi, koji već imaju određene smještajne kapacitete, uklopiti u koncept smanjenja broja niskoplatežnih turista i težnji ka elitnom turizmu. U barskoj opštini, posljednjih godina, privatni smještaj je prevagnuo nad hotelskim, jer je destinacija bila pretrpana i naviknuta na određenu strukturu gostiju, a i hoteli su bili u prilično lošem stanju. Čini se da su vlasnici privatnog smještaja opremili svoje kapaciteti računajući da se destinacija neće mijenjati" - ocjenjuje Vlahović. Ona ističe da će svi morati da se prilagode, na način što više neće imati 20 petokrevetnih soba, već će taj prostor iskoristiti za apartmane.

Vlahović smatra da je raznolikost naše zemlje privlačna za strance, i da se treba usredsrediti na animaciju srednjeg sloja visokoplatežnih turista. Izuzetno imućni gosti koji zahtjevaju luksuz čine mali segment i teško da se može napredovati ako bi oni činili osnovnu ciljnu grupu. "Elitni turizam nije sinonim za enormno visoke cijene, već ga čine osmišljena, potpuna turistička ponuda visokog kvaliteta i dobar menadžment na svim nivoima. Ako Crna Gora, kao turistička destinacija, teži elitnom turizmu, onda mora da osmisli dobru integralnu turističku ponudu" - smatra Vlahović. Za gosta sa tri zvjezdice, nastavlja ona, možete da imate dobar hotel, malo lošiju plažu, zanimljiv kafić, solidnu diskoteku, lijep stari grad i možda malo nečisto more. Za gosta koga svrstavamo u kategoriju elitnog turiste potreban je prefiks odličan i vrhunski, počevši od puteva, vodosnadbijevanja, hotela i kompletne ponude.


Нема коментара: